Vés al contingut

Què és l’AFA?

 

L’AFA de l’Escola Jesuïtes Gràcia és una associació de famílies d’alumnes sense ànim de lucre que agrupa tots els pares, mares i tutors legals dels alumnes de l’escola. 

El seu objectiu principal és treballar per millorar el centre i ajudar a l’escola en la formació de tots els nens i nenes de l’escola.

Es gestiona mitjançant una junta escollida en assemblea i funciona a través de comissions de treball independents.

Funcions AFA

  1. Vetllar pels interessos del conjunt de famílies de l’escola.
  2. Facilitar la interlocució amb l’escola i representar les famílies en els consells escolars o amb reunions puntuals amb el centre.
  3. Donar suport a aquelles famílies que necessitin ajuda en relació amb l’educació, els drets o els deures dels seus fills.
  4. Integrar a les famílies en la comunitat educativa.
  5. Fomentar programes de formació per enriquir el criteri educatiu de les famílies.
  6. Desenvolupar activitats culturals, esportives i lúdiques per integrar les famílies en la comunitat educativa i consolidar el projecte educatiu del centre.
  7. Promoure la participació i cooperació activa de les famílies en tot allò relatiu a l’educació dels seus fills.
  8. Mantenir informades a les famílies sobre normativa o gestió relacionada amb el centre o amb l’educació dels seus fills.
  9. Treballar al costat del professorat de l’escola per assegurar una convivència de qualitat entre famílies, docents i alumnes.
  10. Motivar la participació de les famílies a les activitats de barri, fent així un apropament dels infants a l’entorn de ciutat a on viuen i creixen, fomentant d’aquesta manera la participació ciutadana i els conceptes d’associacionisme de les generacions futures.